Toetatud projektid

Kompostihoidla rekonstrueerimine

Periood 2021-2022
Komposti kvaliteedi parandamine ja tootmismahtude suurendamine.


Konteinerkatlamaja ost

2022
Taastuvenergial tootmisruumide küttesüsteemi parendamine.


Komposteerimisagregaadi ja jugaprinterite ost

2022
Tootmismahtude suurendamine, toodetava komposti kvaliteedi parandamine, efektiivsem tehtud investeeringute kasutamine, seadustest tulenevate nõuete täitmine ja Matogardi konkurentsivõime tõstmine nii koduturul kui eksporditurgudel.


Projekti taotlus EAS 2012

Projekti taotlus EAS 2012 a. Ekspordi arendamise meetmest. Sihtturud algselt Läti, Leedu ja Saksamaa.

Projekti teostus periood 2013-2014 a. Sihtururiigid Läti, Leedu ja Rootsi. Projekti toetusel osalesime Läti kevadisel aiandusmessil GARDEN FLORA aprill 2014 ja sügisesel Rootsi ELMIA GARDEN oktoober 2014.

Regionaalarengu fondi toel oleme teostanud turu-uuringud Leedu ja Rootsi sihturgudel.


Komposti tootmise arendamine

Projekti periood 2017- 2019

Projekti raames osteti uuel tehnoloogial, suuremat mahtu ja laiemat pakendamisvõimalust võimaldavate komposti tootmise masinad. Tänu seadmete innovatiivsele tehnoloogiale on Matogardil võimalik kõrgemalt väärindada toormaterjalina kasutavat piirkonna sõnnikut. Projekti abiga soetati kompostivaalu katmist võimaldav innovatiivne katteriie, trummelsõel ja suure palli press. Projekti elluviimine aitas ettevõtte muuta jätkusuutlikumaks, muuta toodangut kvaliteetsemaks ning suurendada tootmis- ja müügimahte.