JORD FÖR SOMMARVÄXTER 20 L

Suvelillede_muld_20LANVÄNDNING:

Användningsklar specialjord för plantering av blommor och örter i olika krukor, lådor, amplar, hängande krukor.

 

INGREDIENSER: Peat, controlled release fertilizers, wetting agent, perlite and clay.
Torv – huvudkomponent, neutraliserad med dolomitmjöl och blandad med mineralgödselmedel.
Kompost – ”Jord för sommarväxter” av Matogard OÜ innehåller bioteknologiskt framställd kompost av hästgödsel som är rik på näringsämnen för växter. Garanterar optimal mikrobiologisk miljö för växter. Komposten innehåller huminer som stimulerar utveckling av ett starkt rotsystem och förbättrar upptagning av näringsämnen. Lindrar växtstress pga ogynnsamma förhållanden.
Osmocote, dvs långverkande gödselmedel – långsamt lösliga reservgödselmedel. Garanterar tillskott av näringsämnen under hela tillväxtperioden, upp till 5 månader. Osmocote-gödselmedel och kompost hindrar att näringsämnen spolas bort med vattnet.
Vattenhållande gel – säkerställer snabb absorbering av vattnet och jämn fördelning av vattnet i substratet. Ger bättre vattenabsorption t o m efter uttorkning av jorden.
Perlit och lera – binder vatten och hindrar uttorkning av jorden.

TIPS:

Använd tillräckligt stora behållare. Jordvolymen bör helst vara 1,5-2 liter per planta. Vid snabbt växande sommarblommor är det bäst att beräkna 3 l jord per planta. Täck behållarens botten med ett 2-5 cm tjockt dräneringsskikt (lättklinkerkulor) för dränering av överflödigt vatten. Fyll i jord. Se till att 2 cm lämnas mellan jordytan och behållarens överkant efter plantering och hoptryckning av jorden för att underlätta bevattning. Vattna väl under en varm sommar för ett vackert och blomsterrikt resultat. Jorden för sommarväxter av Matogard innehåller reservgödselmedel för hela tillväxtperioden. Om så önskas kan extra gödsling ges under tillväxtperioden.

Volym: 20 L vid förpackningstillfället