ORKIDÉJORD 3L

 Orhideede_muld_3lAnvändning:

Ingredienser:

Orkidéjordens sammansättningen garanterar bra genomsläpplighet för vatten,  porositet och gynnsamma luftförhållanden.

JORDPROV:

Volymvikt <0,6kg/l
Surhet (pH KCl) 5,0-6,5
Totalhalt av salter 0,5-1,0 g/l
Nitratkväve (NO3-N) 20-100 mg/l
Fosfor (P) 20-100 mg/l
Kalium (K) 100-400 mg/l
Kalcium (Ca) 300-2500 mg/l
Magnesium (Mg) 100-400 mg/l
Järn (Fe) 50-250 mg/l
Bor (B) 0,5-2,0 mg/l
Koppar (Cu) 2-15 mg/l
Mangan (Mn) 4-30 m/l

Tungmetallhalten är inom tillåtna gränsvärden.

Tips:

Orkidéer planteras om vartannat eller vart tredje år. Den bästa tiden är slutet på viloperioden. Var ytterst försiktig vid omplantering av orkidéer så att de sköra rötterna inte blir skadade.

Dagen före omplantering bör orkidéer vattnas grundligt för att lättare lossa rötter som satt fast sig vid krukväggen. Avlägsna döda och ruttna rötter och bulber. Lägg ett dräneringsskikt på upp till ¼ av krukans djup (krukskärvor, lättklinkerkulor osv) krukans botten, täck det med ett skikt substrat och placera växten i krukan så att rothalsen eller rhizomen nästan är i nivå med krukans överkant. Fyll rötternas mellanrum med substrat. Undvik helst att trycka fast jorden vid omplantering. Det är viktigt att växten sitter stadigt i substratet (använd en stödpinne).
Det rekommenderas att vattna orkidéer först 3-5 dagar efter omplantering. Vattna mer under våren och sommaren och försiktigt under hösten och vintern, använd mjukt vatten om möjligt. Använd även svag näringslösning under perioden för aktiv tillväxt.
Orkidéer behöver rikligt med ljus, dock inte direkt intensiv solstrålning. Undvik drag. Se till att luftfuktigheten är tillräcklig – spraya då och då.

För följande växter:
Orkidéer, bromelior, kaktusar, suckulenter