LÄTTKLINKERKULOR 3L

Kergkruus_3l

Lättklinker är tillverkad av naturlig lera.

ANVÄNDNING:
– Som dränering i blomkrukor och balkonglådor. 
Täck krukans botten med ett 2-3 cm tjockt skikt av lättklinkerkulor vid omplantering så att överflödigt vatten kan rinna ut.
– För täckning av jordytan. Hindrar förångning av vatten och spridning av insekter. Ger ett fint utseende. Om Du har täckt jordytan med lättklinkerkulor får krukan inte placeras ovanför ett värmeelement. Växtens rötter kan bli överhettade.
– För odling i hydrokultur.