KAKTUSJORD 1L

Kaktuse_muld_Nõrgalt_happeline_1l

ANVÄNDNING:

 

 

 INGREDIENSER:

Kaktusjordens sammansättning garanterar bra genomsläpplighet för vatten och gynnsamma luftförhållanden.

Volymvikt <0,6kg/l
Surhet (pH KCl) 5,6-6,5
Totalhalt av salter 0,5-1,0 g/l
Nitratkväve (NO3-N) 20-100 mg/l
Fosfor (P) 20-100 mg/l
Kalium (K) 100-400 mg/l
Kalcium (Ca) 300-2500 mg/l
Magnesium (Mg) 100-400 mg/l
Järn (Fe) 50-250 mg/l
Bor (B) 0,5-2,0 mg/l
Koppar (Cu) 2-15 mg/l
Mangan (Mn) 4-30 m/l

Tungmetallhalten är inom tillåtna gränsvärden.

 TIPS:

I genomsnitt planteras kaktusar om vartannat år. Äldre kaktusar planteras om mer sällan (vart 3:e-5:e år). Den lämpligaste tiden är tidig vår, omplantering kan även ske sommartid fram till början av hösten. Avlägsna lös gammal jord från rotklumpen. Lägg ett dräneringsskikt (lättklinkerkulor) i krukans botten och täck med ett skikt av ny jord. Placera växten i krukan och fyll i ny jord vid krukväggen och över rotklumpen. Hos mycket gamla kaktusar byts endast jordklumpens översta skikt ut mot ny jord.
Det rekommenderas att vattna kaktusar och andra suckulenter först 2-3 dagar efter omplantering så att eventuella rotskador hinner torka. Vid långsamt växande kaktusar räcker näringsämnena i jorden länge.

REKOMMENDERAS FÖR FÖLJANDE VÄXTER:
Blå:   pelar-, igelkotts-, krans-, vårt- och julkaktusar, opuntior, aloe, agave, törel, kalankoe, saguarokaktus, Crassula osv.