Krukväxtjord 3L/6L

HAPPELINE TOALILLEDE MULD 3L-6LANVÄNDNING:

INGREDIENSER: Torv, kompost, sand, lera
Torv – huvudkomponent, neutraliserad med  dolomitmjöl och blandad med  mineralgödselmedel.
Kompost – ”Krukväxtjorden” av Matogard OÜ innehåller bioteknologiskt framställd kompost av hästgödsel som är rik på näringsämnen för växter. Garanterar optimal mikrobiologisk miljö för växterna. Komposten är steriliserad med het ånga.
Sand – gör jorden porös och mer genomsläpplig för vatten.
Lera – binder vatten och hindrar uttorkning av jorden.
JORDPROV:

Volymvikt <0,7 kg/l
Surhet (pH KCl) 5,6-6,5
Totalhalt av salter 0,6-2,0 g/l
Nitratkväve (NO3-N) 20-100 mg/l
Fosfor (P) 20-150 mg/l
Kalium (K) 200-600 mg/l
Kalcium (Ca) 500-3500 mg/l
Magnesium (Mg) 120-500 mg/l
Järn (Fe) 100-300 mg/l
Bor (B) 0,5-2,5 mg/l
Koppar (Cu) 2-20 mg/l
Mangan (Mn) 4-50 m/l

Tungmetallhalten är inom tillåtna gränsvärden.

TIPS:

Växter kan planteras om året runt, våren är dock den lämpligaste tiden. Örtartade och snabbt växande krukväxter behöver omplantering varje år medan de är unga. Äldre växter behöver omplantering mer sällan. Beroende på tillväxttakten ska den nya krukan vara något större än den gamla. Lerkrukor bör blötläggas i vatten före användning. Täck den nya krukans botten med ett dräneringsskikt (krukskärvor, lättklinkerkulor) för att underlätta dränering av överflödigt vatten. Fyll i lite ny jord över dräneringsskiktet och placera växten tillsammans med den gamla jordklumpen mitt i krukan i lämplig höjd. Fyll utrymmet mellan jordklumpen och krukans vägg med ny jord. Lämna 1-2 cm till överkanten. Efter omplantering bör växten vattnas grundligt och skyddas mot direkt solstrålning. Det rekommenderas att täcka jordytan med lättklinkerkulor för att hindra uttorkning. Komposten som används i krukväxtjorden av Matogard OÜ binder näringsämnen och hindrar att de spolas bort med vatten. Normal tillväxt och utveckling utan behov av ytterligare gödsling säkerställs under minst 3 månader, vid långsamt växande växter under 6 månader.