BIO-GRÖNSAKSJORD 20L

BIO-VEGETABLE GARDEN SOIL 20LANVÄNDNING:

BIO-GRÖNSAKSJORDEN AV MATOGARD OÜ ÄR FRAMSTÄLLD UTAN MINERALGÖDSELMEDEL.

INGREDIENSER: Torv, kompost, organiska gödselmedel, huminer, lera. Torv – huvudkomponent, neutraliserad med dolomitmjöl och blandad med organiska gödselmedel. Kompost – „BIO-Grönsaksjorden“ av Matogard OÜ innehåller bioteknologiskt framställd kompost av hästgödsel som är rik på näringsämnen för växter. Garanterar optimal mikrobiologisk miljö för växter. Organiska gödselmedel – naturliga gödselmedel som tillsammans med kompost säkerställer den nödvändiga balansen av näringsämnen för utveckling av växter. Gödselmedlen som används är certifierade för ekologisk produktion. Gödselkorn med olika storlek används för att säkerställa tillgång av näringsämnen i jorden under hela vegetationsperioden. Huminpreparat – stimulerar utveckling av ett starkt rotsystem, förbättrar jordens mikroflora. Förbättrar upptagning av näringsämnen. Huminer lindrar växtstress pga ogynnsamma förhållanden. Av naturligt ursprung. Lera – binder vatten och hindrar uttorkning av jorden. JORDPROV: volymvikt < 0,7kg/l surhet (pH KCl) 5,6-6,5 totalhalt av salter 1,2-2,0 g/l Volym: 20 l vid förpackningstillfället Förvaras svalt och torrt

TIPS:

För frösådd: fyll odlingslådan med jord, tryck ihop, så fröna och täck dem med ett tunt skikt av jord, sand eller perlit. Håll jordytan fuktig. För användning som planteringsjord: lämplig för växter från plantor till slutet av skördeperioden. Odlingslådans botten kan täckas med ett dräneringsskikt (lättklinker). Odlingslådans botten ska vara försedd med hål så att överflödigt vatten kan rinna ut. Fyll i grönsaksjord över dräneringsskiktet, placera växten i lämplig höjd och tryck ihop jordytan. Efter plantering bör växten vattnas grundligt och skyddas mot direkt solstrålning. Grönsaksjorden av Matogard OÜ innehåller kompost, organiska gödselmedel och huminpreparat som hindrar att näringsämnen spolas bort ur jorden med vattnet. Örter och grönsaker med kortare vegetationsperiod behöver ingen extra gödsling under tillväxtperioden. För grönsaker med långvarigare och intensivare tillväxt (tomat, gurka osv) rekommenderas ytterligare gödsling under fruktbildning och mogningsperioden.