BIO-KOMPOST AV HÄSTGÖDSEL 20L/10L

BIO-Kompost av Matogard OÜ är ett bioteknologiskt framställt organiskt gödselmedel av hästgödsel som är rikt på näringsämnen för växter och mikroorganismer.Bio_Kompost

Organiskt gödselmedel

FÖRDELAR MED BIO-KOMPOSTEN:

FRÅN NATUREN TILL NATUREN!

 

ANVÄNDNING: 
– för gödsling av jordbruks- och trädgårdsväxter                                          3-8  l  / m²
– vid plantering av fruktträd och bärbuskar samt för gödsling under  vegetationsperioden    5-10 l/ planta
– vid plantering av dekorativa träd och buskar samt för gödsling under  vegetationsperioden                  2-10 l/ planta
– för gödsling av sommarväxter och perenner                                                 3-8  l / m²
– vid anläggning och för underhållsgödsling av gräsmattor                          1-5  l / m²
– för blandning av jord för sådd och plantering                            upp till 20% av planteringsblandningen

Mängderna beror på den aktuella jordens bördighet och behoven av den aktuella  växtarten.