Media

Växter kan planteras om året runt, våren är dock den lämpligaste tiden. Örtartade och snabbt växande krukväxter behöver omplantering varje år medan de är unga. Äldre växter behöver omplantering mer sällan. Beroende på tillväxttakten ska den nya krukan vara något större än den gamla. Lerkrukor bör blötläggas i vatten före användning. Täck den nya krukans botten med ett dräneringsskikt (krukskärvor, lättklinkerkulor) för att underlätta dränering av överflödigt vatten. Fyll i lite ny jord över dräneringsskiktet och placera växten tillsammans med den gamla jordklumpen mitt i krukan i lämplig höjd. Fyll utrymmet mellan jordklumpen och krukans vägg med ny jord. Lämna 1-2 cm till överkanten. Efter omplantering bör växten vattnas grundligt och skyddas mot direkt solstrålning. Det rekommenderas att täcka jordytan med lättklinkerkulor för att hindra uttorkning. Komposten som används i krukväxtjorden av Matogard OÜ binder näringsämnen och hindrar att de spolas bort med vatten. Normal tillväxt och utveckling utan behov av ytterligare gödsling säkerställs under minst 3 månader, vid långsamt växande växter under 6 månader.